Systém pro monitoring fotovoltaických elektráren (FVE)

Monitorovací a řídicí systém PROTECTION SOLAR CONTROL (PSC) byl vytvořen a testován na reálném provozu fotovoltaických elektráren.

Fotovoltaické elektrárny provozujeme od roku 2009. Velmi nízká úroveň možnosti kontrolovat provoz, nacházet nefunkční části, umět na ně rychle reagovat a aktuální stav na trhu s monitorovacími ( a už vůbec ne s řídícími) systémy byl velmi tristní. To bylo v naší společnosti hlavním důvodem k vlastnímu vývoji a řešení…

Jak si stojíte v porovnání s monitorovacím systémem PSC?

 • víte o výpadku elektrárny do 5 s?
 • kolik vás stojí každý výpadek FVE?
 • dokážete automaticky obnovit provoz FVE do 1 minuty po výpadku
 • řídíte a regulujeme automaticky jalový výkon?
 • máte kontrolu nad skutečně vyrobenou elektrickou energii zobrazenou na elektroměru online?
 • jste připraveni na regulaci činného výkonu zdroje na povel správce sítě?
 • monitorujete online všechny provozní stavy (vedení NN, VN a NN rozvaděče)?
 • monitorujete výrobu jednotlivých střídačů včetně stringů nebo dokonce panelů?
 • dostanete v případě jakékoliv změny stavu FVE upozornění přes SMS a email?
 • archivujete všechna data z vaší FVE a umíte je efektivně využívat?
 • víte detailně kde na FVE je problém a dokážete jej ihned řešit?
 • fakturujete, zpracováváte výkazy pro ERÚ, ČEZ, EON automaticky a bez práce?
 • jaká je jistota bezpečnosti vaší FVE – přímá kontrola EZS, kamerového systému zakódování i internetu?
 • víte co se děje s vaší FVE stejně jako náš servisní tým?

I tyto otázky pro nás byly impulsem k realizaci řešení, které je v dnešní podobě nejkomplexnějším řídícím a monitorovacím systémem na českém trhu. Podařilo se nám skloubit nejnáročnější požadavky technické, servisní a také uživatelsko – investorské. Vyvinuli jsme PROTECTION SOLAR CONTROL (www.solarcontrol.cz), který může být řešením i pro vás!

Během denní výroby sbírá monitorovací systém PSC data, která se pak zpracovávají a zobrazují v přehledné formě v systému PSC. S monitoringem FVE tak máte vždy kontrolu nad průběhem výroby, stejně jako možnosti kontroly a tvorby dlouhodobých analýz.

Servis fotovoltaických elektráren

Naše společnost poskytuje také komplexní servis fotovoltaických elektráren. Zajišťujeme servisní prohlídky, čištění, a nepřetržitý optimální provoz výroben jak našich, tak našich klientů.

Stav
Elektrárna
Výroba


Aktuální informace
Objednávka servisu Ukázka monitoringu