Zasílání poruch - notifikace

Notifikace slouží každému uživateli a servisnímu centru pro lepší přehlednost nad svojí FVE. Zde je možné individuálně nastavit, jaké notifikace mají uživateli chodit e-mailem, nebo na telefon jako SMS. Např. info o výpadku VN, výpadku NN, nefunkčnosti kamer, perimetru, případně info, že je FVE odkódována/ zakódována, atd.

Nedílnou součástí jsou automatické reporty, které obsahují výrobu FVE, chybová hlášení v daném období nebo ztráty systému. Reporty přichází denně, týdně a měsíčně.