Střídače

V této části PSC monitorujeme kompletní stav střídačů do nejmenších detailů. Tyto informace jsou důležité pro detekci i malých odchylek od správné výroby. Díky aktuálním i archivním datům může servisní centrum zjistit povahu chyby a zvolit ideální postup jak daný problém efektivně řešit.