Statistiky a data

PSC zaznamenává výrobu FVE za celý rok. Na základě možnosti PSC zobrazovat také data z elektroměru můžeme kontrolovat výrobu na elektroměru. Tyto údaje slouží pro kontrolu fakturací od distributora. Pohodlně také sledujete a porovnáváte skutečně vyrobenou energii a predikovanou výrobu pro daný měsíc či rok – sledování cash flow projektu.