Schéma FVE

Slouží pro servisní centrum. Jsou zde vidět veškeré potřebné údaje, které se u FVE hlídají, např. NN, VN, RU, atd. Můžeme zde vidět, v které části FVE se nachází trafostanice, rozvaděče, střídače, atd. Napomáhá servisnímu centru k rychlé detekci problému a zkracuje čas k opravě.