Přehled FVE

Po přihlášení se zobrazí kompletní přehled vašich elektráren.


Na první pohled vidíte veškeré důležité údaje, týkající se FVE.

  • provozní stav celé FVE (funkční zeleně/ nefunkční červeně) aktuální výroba FVE
  • vyrobeno dnes
  • aktuální teplota na panelech, osvit
  • stav střídačů komunikují/ vyrábějí/ jsou v chybě/ celkový počet
  • refresh dat v rozmezí 5 až 10 vteřin

Pokud PSC vyhodnotí jakoukoliv chybu, dojde u daného stavu k zobrazení v hlavním přehledu transparentní červenou barvou. Co je důležitější, obratem přijde stejná informace formou sms a emailem našemu servisnímu centru, do vašeho PC i telefonu. Přesně vyspecifikovaná chyba se začíná ihned řešit…

Přehled

V případě, že má klient pod správou PROTECTION SOLAR CONTROL více FVE, zobrazí se mu v přehledu všechny FVE.