Grafy výroby, denní reporty

Přehledně jsou zde také zobrazeny grafy výrob: včerejší den, dnešní den, výroba FVE za dané období.


Při „rozkliknutí“ jednotlivých dnů v grafu Výroba FVE za období se vám zobrazí Denní report pro Vámi zvolený den, včetně grafů pro výkon, teplotu nebo osvit.

Zásadní informací v denním reportu je výroba elektroměru (zobrazuje se i ve Stavu elektrárny), případně analyzátory sítě. Díky možnosti PSC vidíte reálné rozdíly mezi vyrobenou el. energie na elektroměru, analyzátorech, střídačích a osvitovém čidle.

Na základě těchto dat můžeme spolehlivě denně, týdně, měsíčně a analyticky dlouhodobě sledovat ztráty vaší FVE a do budoucna je eliminovat!